torsdag 25. juni 2009

Nordre Øyeren Naturreservat

Ble en båttur på Øyeren ikveld. Først og fremst for å fiske, men kamera er alltid med. Fisket var elendig, kvelden og solnedgangen derimot sjelden flott. Så dermed ble fiskestengene lagt bort til fordel for fotoutstyret. Foruten noen "glansbilder" av solnedgangen ble to av Nordre Øyerens karakterfugler festet til minnebrikka, nemlig knoppsvane og storspove. Svanene er svært synlige i hele deltaet store deler av året, mens storspova er nesten umulig å få øye på i de store våtmarksområdene. Men idag lykkes det meg endelig å komme på skuddhold av denne arten for første gang i Øyeren.

Fakta om Øyeren:Vannareal: 85 kvadratkilometer, mens Nordre Øyeren naturreservat er på 64 kvadratkilometer.
Fugleliv:Det er observert 269 fuglearter
Planteliv:Registrert 325 sump-og vannplanter
Fisk:25 fiskearter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar