tirsdag 21. august 2012

Island - Del 4

Her kommer fjerde og siste bloggrapport fra Island, denne gang om fugler. Til tross for at den kun er rundt 70 fuglearter som hekker på Island er de som er der i enorme mengder. Langs den 5000 kilometer lange kystlinja er det mengder med klipper som tiltrekker seg store mengder sjøfugl som havsuler, havhest, krykkjer, lomvi, alke og lunde med flere. Mens det inne på land er store mengder med vadefugler som heilo, storspove, svarthalespove og sandlo for å ha nevnt noen. Under følger et lite knippe bilder som hovedsakelig er tatt helt sør på Island.

Rødnebbternene hekker stedvis i store antall

Rødnebbterne

Lundefuglen hekker mange steder

Lunde i flukt

Havhest i solnedgang over svarte lavastrender

Svarthalespove

Svarthalespove

Sandlo